Valget 2015 - hvad handler det om...

Alle ved det handler om økonomi penge - penge -penge, vi kan kalde det fordelingspolitik, de fleste ser gerne at de får større og mere sociale ydelser i form af bedre sygebehandling, bedre børnepasning, bedre forhold til de ældre, bedre forhold i form af uddannelse m.m. det kan alle være enige om, dette uanset om man er fra yderste højre eller yderste venstre, og alt derimellem.

Hører man den politiske debat, så er der næsten ingen grænser hvordan man vil tilgodese disse mange ønsker, og det gælder om at tilgodese dem der er flest af, i forhold til hvor mange stemmer der måtte falde af ved valget. 

Da der er flere ældre, (jeg er selv en af dem) kontanthjælpsmodtagere, arbejdsledige, unge under uddannelse, nyvælgere m.fl. som har behov for sociale ydelser, så vil disse udgøre målgruppen for de fleste partier, da de udgør den største valggruppe, og dem der lover mest vinder valget.(S)

Derudover handler det om, mest for medierne, der gerne vil finde og analysere meningerne bag ved de ord der bliver sagt, og det kan ikke være negativt nok, de prioriterer fortidens problemer hellere end fremtidens muligheder.

Vender vi billedet om og ser på de fremtidige behov, så ser vi et billede der viser, at der bliver flere ældre, flere syge der kræver behandling, flere på sociale ydelser, større medicin forbrug (til voksende priser) m.fl. det vil på sigt lande på manglende finansiering, det behøver man ikke at være nationaløkonom for at se.

Hele den fremtidige velfærd  som gerne skulle følge med den ønskede udvikling, så er der kun en til at betale, og det er den indtjening som det private erhvervsliv skaber, som udgør det skattegrundlag som politikkerne lover flere sociale ydelser for, det er det private erhvervsliv med dens ansatte der betaler gildet.

Derfor vil det være en livsbetingelse på sigt, og at skabe nogle reformer som giver det private erhvervsliv de bedste betingelser for indtjening, som kan skabe de nødvendige vækstbetingelser der på sigt vil være en livsbetingelse for de fremtidige generationer.

Her er så tale om hvem der kom først hønen eller ægget, i det billede er det hønen der kommer først, således den kan lægge nogle æg som giver den nødvendige næring til den enkelte.

Derfor skal det politiske billede for vælgerne prioriteres, også til valget, således vi kan sikre denne udvikling, hvis ikke så vil der, på sigt, være tale om afvikling.

Man kan se andre lande, som Grækenland, Spanien m.fl. som ikke har bremset op i tide, og hvad resultaterne af en sådan politik fører til.

Håbet er så, om der er nok vælgere til at forholde sig til de faktiske forhold som beskrevet, når de står i stemmeboksen.

Ideologier er en god ting, men det kan ikke erstatte realiteter